Socijalne usluge

Socijalne usluge

POLUDNEVNI  BORAVAK (Arkina radionica )

Poludnevni boravak ili naša radionica most je između osobe i sredine koja je okružuje – obitelj, lokalna zajednica, tržište rada. Aktivnosti su osmišljene kao  tranzicijski radni programi s ciljem osnaživanja osoba s intelektualnim teškoćama za uključivanje u svijet rada.
Sudjelovanje u radu mobilnog tima koji posjećuje obitelji osoba s intelektualnim teškoćama, volonterski programi u lokalnoj zajednici, radionice komunikacijskih, akademskih i drugih vještina, kreativne i sportske radionice, sudjelovanje u radu tima koji održava radionice za djecu po osnovnim školama – neke su od aktivnosti koje se provode u sklopu gore spomenutih programa.
Važno nam je pružiti podršku našim članovima s intelektualnim teškoćama da nađu  dostojanstveni posao, no i više od toga – stvarati mogućnosti da svojim radom mogu pomagati drugima i graditi odnose iskrenog prihvaćanja i prijateljstva.
Započeli smo i s programom zapošljavanja uz podršku na otvorenom tržištu rada.
Radujemo se svemu lijepom što slijedi!

SAVJETOVANJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA TE ČLANOVA OBITELJI

Individualno razgovaramo s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja i jačanja psihosocijalnih vještina osoba s intelektualnim teškoćama za preuzimanje aktivne uloge u svojoj obitelji te sredini u kojoj žive. Isto tako razgovaramo i s članovima njihovih obitelji kako bismo ih osnažili za pružanje što kvalitetnije podrške svome članu o kojem brinu.

PSIHOSOCIJALNA  PODRŠKA

Zajednica pruža psihosocijalnu podršku, individualnu i grupnu, u obiteljskom domu i u prostorijama Arke – Korablje.

Individualnu psihosocijalnu podršku u obitelji pružamo posjećujući obitelji naših članova s intelektualnim teškoćama  kako bismo gradili ozračje povjerenja s roditeljima i ostalim članovima obitelji. Putem posjeta provodimo kontinuiranu opservaciju i pružamo podršku članovima obitelji. No povrh svega, posjeti su način kojim njegujemo i slavimo odnose, kao  i ljepotu svake osobe, pa tako i roditelja osoba s intelektualnim teškoćama čija uloga često ostaje skrivena i neprepoznata.

PROGRAM  PODRŠKE OSOBAMA S  VIŠESTRUKIM TEŠKOĆAMA U OBITELJI

Program je nastao iz potreba odraslih osoba s višestrukim teškoćama (link na brošuru o osobama s višestrukim teškoćama) koje nisu uključene u redovite rehabilitacijske programe te iz velike usamljenosti njihovih obitelji. Nažalost, za ove osobe koje trebaju intenzivnu i sveobuhvatnu 24 satnu podršku okoline, osim velikih institucija, ne postoje druge službe podrške u zajednici.

Mobilni tim koji se sastoji od stručnjaka, volontera, roditelja te naših članova s intelektualnim teškoćama nastao je kako bismo proširili mrežu podrške oko ovih obitelji i osigurali kontinuiranu ljudsku i stručnu prisutnost.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

  • Posjeti obiteljima
  • Provedba aktivnosti u obiteljskom domu
  • Povremeno uključivanje osoba s višestrukim teškoćama u redovite programe Korablje

Program počiva na principima zaštite mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama (link na dig. knjižnicu – brošura zaštita mentalnog zdravlja) (integrativni pristup, prema prof. dr. Došen, A.), te primjerima dobre prakse zajednica Arka iz drugih zemalja u svijetu (suradnja sa zajednicom L’Arche de Cuise u Francuskoj u razvoju službi podrške za osobe s teškim višestrukim teškoćama). Ukoliko poznajete obitelji kojima bi ovakav oblik podrške dobro došao, javite nam!

SUSRETI ZAJEDNICE

To je kad smo svi zajedno! Jednom tjedno okupljamo se kako bismo njegovali odnose koji nas vežu, gdje putem grupe  nastojimo osnažiti osjećaj vrijednosti svake osobe, na različite načine uprizorujemo događaje iz svakodnevice (tematske radionice) kako bi  svaka osoba doživjela da je važna, dragocjena i lijepa takva kakva jest. Ovi susreti jedinstvena su prilika za pripreme slavlja, proslave rođendana, pripreme nama važnih događaja te za susrete s dragim, ponekad i neobičnim gostima. Također tijekom susreta njegujemo i duhovnost koja nam je vrlo važna.

VIKEND PROGRAM

Od subote ujutro do nedjelje poslijepodne provodimo vrijeme zajedno! Vikend programi su prilika za rast u neovisnosti, donošenju odluka za svoj život, pa tako i o tome kako kvalitetno provesti slobodno vrijeme, što skuhati za nedjeljni ručak prijateljima …  te ujedno prilika za predah članovima obitelji. Nastali su iz potrebe naših članova s intelektualnim teškoćama za postupnom prilagodbom na boravak izvan obiteljskog doma, odnosno za osnaživanjem za život u lokalnoj zajednici. (suradnja s Centrom za rehabilitaciju Zagreb, suradnja sa zajednicom Arka u Sloveniji – Skupnost Barka).

Izbornik