Priopćenje zajednice Arka Korablja povodom Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama

Priopćenje zajednice Arka Korablja povodom Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama

„Svi smo različiti, a zajedno smo savršeni“ – zajednica Arka Korablja
započela s provedbom edukativnih radionica o toleranciji u kojoj
aktivno sudjeluju i osobe s intelektualnim teškoćama

Zagreb, 14. 5. 2021. – Projektom „Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama
kroz njihov aktivni doprinos društvu“ Zajednica Arka Korablja želi ukazati na probleme s kojima se
susreću osobe s intelektualnim teškoćama te potaknuti aktivnosti kojima bi se smanjila njihova
socijalna isključenost, osnažilo njihovo mentalno zdravlje i podigla razina tolerancije u društvu
prema osobama s intelektualnim teškoćama. Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog
fonda a partneri na projektu su Centar za rehabilitaciju Zagreb, Inkluzivna kuća Zvono iz Belišća te
udruga Korak dalje iz Daruvara.

Prema podacima Eurobarometra i Europske strategije za prava osoba s invaliditetom 2021- 2030, čak
52% osoba s invaliditetom izjavilo je da se osjeća diskriminirano, a istraživanje „Stavovi građana
prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj u usporedbi s Europskom unijom“ profesora s Pravnog
fakulteta u Zagrebu pokazalo je da se 23,8% ispitanika slaže s tvrdnjom da bi osobe s intelektualnim
teškoćama trebale biti izdvojene iz zajednice. Ovakvi stavovi prepreka su ostvarivanju prava osoba s
intelektualnim teškoćama, njihovoj integraciji u društvo te prijeko potrebnom procesu
deinstitucionalizacije, na što želi upozoriti zajednica Arka Korablja povodom Nacionalnog dana osoba
s intelektualnim teškoćama koji se odlukom Hrvatskog sabora iz 2017. godine obilježava 16. 5.
Važno je istaknuti da stavovi prema osobama s invaliditetom nisu urođeni nego naučeni, a među
ostalim i stečeni kroz predrasude i neznanje drugih. Znameniti američki psiholog Yuker, rođen s
cerebralnom paralizom, dokazao je da se naučeni stavovi djece osnovnoškolske dobi prema osobama

s invaliditetom ipak mogu mijenjati i to u relativno kratkom periodu kroz pružanje pozitivnog,
izravnog iskustva s osobama s invaliditetom. Ovoj problematici zajednica Arka Korablja iz Zagreba
odgovorila je osmišljavanjem edukativne radionice o toleranciji s djecom osnovnoškolske dobi, koja
je inovativna po tome što u njenoj izvedbi sudjeluju i osobe s intelektualnim teškoćama i pričaju
svoju životnu priču. Time se djeci u školama omogućava učenje o toleranciji, pri čemu su osobe s
intelektualnim teškoćama partneri u izgradnji te tolerancije, a ne samo korisnici socijalnih usluga.

smart

Prema riječima voditelja Korablje, Mirona Perićaradionice za djecu od velike su važnosti za društvo
jer su prilika da se djeca susretnu s osobama koje su drukčije od njih, da upoznaju da je svaka osoba
vrijedna ljubavi i poštovanja bez obzira na svoje sposobnosti. Radionice su isto tako prilika da odrasle
osobe s intelektualnim teškoćama direktno doprinesu u izgradnji humanijeg društva. Kako bi naš član
Ladislav, koji je i sam osoba s intelektualnim teškoćama, rekao ‘Svi smo različiti, a zajedno smo
savršeni’. Potrebni smo jedni drugima kako bi zajedno izgradili naše društvo što ljepšim mjestom za
život svake osobe.“

Projektom je predviđena provedba 35 radionica koje će uključiti oko 750 djece 3. i 4. razreda osnovne
škole iz Zagreba. Vrijeme epidemije nije prošlo bez izazova za radionicu, ali je tranzicija u virtualnu
učionicu uspješno izvršena.

O iskustvu djece koja su sudjelovala, Slavenka Milinović, voditeljica edukativnih radionica, izjavila je:
„Susreti djece i osoba s intelektualnim teškoćama su toliko lijepi i u svim sudionicima ostavljaju
neizbrisiv trag i bude nadu da je moguće prevladati sve razlike među ljudima i zajedno graditi bolje i
sućutnije društvo. Jedna je djevojčica, nakon završene radionice, pred razredom uskliknula kako bi na
naslovnici dnevnih novina trebalo pisati: “Ovo je tako lijepo!”
Projekt „Socijalno uključivanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihov aktivni
doprinos društvu“ traje do veljače 2022., a provodi se u četiri županije i obuhvatit će minimalno 44
odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i 48 članova njihovih obitelji. Ciljevi projekta su podići
razinu svijesti o tome da se osobe s intelektualnim teškoćama prepoznaju kao partneri u izgradnji
tolerancije u društvu, a ne samo kao korisnici socijalnih usluga, promovirati aktivnosti projekta i
socijalne usluge koje mogu smanjiti rizik od siromaštva, socijalne ugroženosti i izolacije osoba s
intelektualnim teškoćama te promovirati značaj integrativnog pristupa u zaštiti mentalnog zdravlja
osoba s intelektualnim teškoćama.

Izbornik