Međunarodni Erasmus+ projekt za mlade

Međunarodni Erasmus+ projekt za mlade

   

Osnaživanje mladih kreatora promjena

Pokrenut u veljači 2024., revolucionarni projekt o samozastupanju “TwidSA: Together With and Without Disability in Self-advocacy” (Zajedno sa i bez teškoća u samozastupanju) udružio je voditelje mladih sa i bez intelektualnih poteškoća iz četiri vrlo različite kulture (Hrvatska, Francuska, Palestina i Egipat). Ova dobro tempirana inicijativa mladih mladima ispunjava nekoliko okvira, pospješujući poželjne ciljeve kao što su međukulturni dijalog, inkluzija, dublja društvena uključenost i održivi razvoj. 

Uvažavajući dokazanu prošlost partnera, kao i potencijalno dalekosežni učinak ovog kreativnog plana, EU je bez oklijevanja ponudila financiranje od 300 tisuća eura tijekom 3 godine, kada su Korablja, L’Arche International, Ma’an Lil Hayat i Caritas Egypt predstavili su svoju zajedničku ponudu.

Glasnogovornik Korablje Miron Perić istaknuo je novost i ambicioznost projekta: ‘Oduševljeni smo što je EU uvidjela vrijednost ovog progresivnog projekta. U jakoj konkurenciji od preko stotinu projekata TwidSA se našla među 14 najbolje ocijenjenih projekata koji su dobili sredstva iz EU. Ono što izdvaja ovu atraktivnu shemu je kombinacija četiri ključna sastojka za trajni uspjeh: dokazano izvanredna iskustva u provođenju promjena, snažna interkulturalna suradnja između pouzdanih partnera i nesputana mašta mladih ljudi sa i bez intelektualnih poteškoća. 

Projekt će se suočiti s diskriminacijom i pasivnošću kroz kaskadu sve većeg sudjelovanja mladih ljudi: svaki od 24 radnika s mladima – sa ili bez invaliditeta – dobit će visokokvalitetnu transnacionalnu obuku, a nakon što završe 4 modula (uključujući jednu osobnu sesiju koja se održava u Hrvatskoj), imat će vještine i samopouzdanje za organiziranje događaja koji će doprijeti do 1600 mladih putem 16 online webinara i akitvnosti licem u lice u četiri zemlje sudionice.

Projekt je sufinanciran od Europske unije. Izraženi stavovi i mišljenja su samo stavovi Korablje i partnera i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

Izbornik