ERASMUS+ JOB SHADOWING U POLJSKOJ

ERASMUS+ JOB SHADOWING U POLJSKOJ

Svake godine organizacije iz cijele Europe predaju tisuće projekata kako bi dobile financijsku potporu iz programa Erasmus+, koji je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, koji su identificirani kao najvažnija područja za osobni i profesionalni razvoj građana.

Podupiranje i olakšavanje transnacionalne i međunarodne suradnje među organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta važno je da bi se ljudima omogućilo stjecanje više ključnih kompetencija, smanjilo rano napuštanje školovanja i lakše priznavale kompetencije stečene formalnim, informalnim i neformalnim učenjem.

Kao dobitnici neportanih sredstava za programe K1 na području obrazovanja odraslih, osoblje Korablje,  5 suradnika, od 12. – 16. 4. 2023. putovalo je na aktivnost job shadowinga u poljski grad Wieliczka kako bi učili od tamošnjih stručnjaka iz organizacije Fundacja L’Arche na područjima leadershipa, fundraisinga, komunikacija, aktivnosti radionice te profesionalnih rehabilitatorskih programa.

Izbornik