Nevenka Čigir (+ 2021.)

Nevenka Čigir (+ 2021.)

Lijepa. Nježna. Uvijek blagog osmijeha. Divna prijateljica. Princeza Čigira. Voljela je crtati cvijeće.

Izbornik