Tko su?

Zasigurno ste u svom okruženju zamijetili osobu koja se otežano kreće ili je u invalidskim kolicima, koja pri tome teško ili uopće ne govori, možda je slijepa, otežano jede, možda slabije ili uopće ne čuje te pored sveg toga ima umjerene ili teže intelektualne teškoće… Možda je takva osoba član vaše obitelji ili živi u vašem susjedstvu? Ili ste pak stručnjak koji se susreće s tim osobama i pruža im podršku? Osobe s teškim višestrukim teškoćama su osobe koje uz umjerene ili teže intelektualne imaju i dodatne teškoće te im je potrebna svakodnevna 24 satna podrška. U društvu su još uvijek uglavnom nevidljive ili samo zamijećene. Često je tako i s njihovim obiteljima. Nažalost osim velikih institucija vrlo je malo službi podrške u lokalnoj zajednici za ove osobe odrasle dobi. Sav teret skrbi počiva uglavnom na obitelji. Pomozite nam da ih susretnemo! Ovom rubrikom na našoj internetskoj stranici želimo im se približiti i potaknuti dijalog na različitim razinama kako bi se prepoznale njihove potrebe i ljepota usprkos težini oštećenja koje imaju.


Kakve su potrebe osoba s teškim višestrukim teškoćama?

To su osobe koje, kao i svi drugi, imaju potrebu za pripadanjem, da vole i budu voljene, da grade prijateljstva i budu korisne za druge bez obzira na ograničenja u njihovom funkcioniranju. Za ove osobe od presudne je važnosti odnos povjerenja s onima koji im pružaju podršku, strukturirana okolina, osjećaj sigurnosti i predvidivost situacija, postupnost u provedbi aktivnosti, poštivanje njihova ritma uglavnom znatno sporijeg od drugih, razumijevanje njihove komunikacije s okolinom koja se često puta odvija putem dodira, gesti, glasova, zvukova. Svaka situacija s kojom se suočavaju zahtijeva nadilaženje uobičajenih rehabilitacijskih postupaka i pristupa budući se teškoće očituju u cjelokupnom funkcioniranju osobe - intelektualnom, na području motorike, osjetila, odnosa s okolinom. Usprkos složenosti teškoća koje imaju, važno je svakoj osobi dati mogućnost za preuzimanje inicijative, vršenje izbora, važno je slušati i interpretirati njezine geste, zvukove, imenovati što se događa u njezinoj okolini te poštivati njezinu povijest i samu osobu sa svim što ona jest.


Zašto je važno poći im u susret?

Osobe s teškim višestrukim teškoćama vrlo su osjetljive na svaku promjenu u svojoj okolini. Zbog nedostatka službi podrške u lokalnoj zajednici sav teret skrbi počiva na obiteljima. U trenucima kad iznenada izgube podršku koja im daje sigurnost, a to su najčešće članovi obitelji, ove osobe su vrlo ranjive.

Ali važno je poći im u susret i radi nas samih! Osobe s teškim višestrukim teškoćama često se promatra kao one „s kojima se ništa ne može“. U vremenu prepunom buke, uvode nas u svijet neverbalne komunikacije koja govori puno više od riječi. Uče nas istinskom slušanju na kojem bi trebale počivati sve naše inicijative – od dobronamjerne susjedske do stručne podrške. Uče nas prisutnosti, tj. da je prije svega potrebno „biti sa“ osobom, a onda i „činiti za“ nju sve što joj je potrebno. Time nam otkrivaju da vrijednost ljudske osobe nije u onome što može, posjeduje ili zna već u onom što jest upravo kao osoba.

Pridružite nam se kako bismo ih susreli!

Kutak za razmišljanje

Osobe s teškim višestrukim teškoćama

Udruga Korablja je korisnica institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
za stabilizaciju i/ili razvoj udruge